תיאור הפרוייקט

הופקדה, שטח התוכנית 11 דונם, השטח ברובו מיועד לבניין ציבורי לשימוש – תרבותי, ספורט, בריאותי, רווחה, מחסן חירום, משרדי מועצה מקומית. בנוסף ייבנו באותו שטח חט"ב ותיכון.

קבצי תכנית בין שני הכבישים להורדה