מחלקת החינוך במג'ד אלכרום מטפחת תחת כנפיה כ-4,700 תלמידים מגיל שלוש ועד שמונה-עשרה, אשר מונים כ-30.7% מכלל אוכלוסיית הכפר.
המחלקה הגדירה מספר נושאי ליבה עליהם הוחלט לשים דגש בשנים הקרובות:

  • שיפור ההישגים הלימודיים בשפות ובמתמטיקה
  • הפחתת מספר התלמידים הנושרים בצורה סמויה ממוסדות החינוך
  • השקעה בתוכניות מעורבות ההורים בתהליך החינוכי התרבותי
  • שיפור האקלים החינוכי בבתי הספר