יחידת הגביה מבצעת חיובי מיסים בהתאם לחיוב המיסים השנתי כפי שהוחלט במועצת מג'ד אלכרום וביצוע החיוב להשתתפות התושבים בתיעול, כבישים, מדרכות, שכר לימוד, גני ילדים וכיו"ב.

המחלקה מבצעת בקרה על עדכון חיובים בעלויות וחיובי השירותים ואגרות כולל בקרה על הנחות שניתנו לתושבים כדי לוודא שניתנו על-פי חוק ובכפוף לנהלים התקפים. בנוסף, מטפלת המחלקה בהשגות וערעורים, ובעריכת סקר נכסים ושילוט.

בשנה הקרובה צפויה היחידה להתקדם אל חזית הטכנולוגיה על ידי הטמעה של מערכת תשלומים אינטרנטית אשר תאפשר ביצוע תשלומים בצורה מכוונת.