מחלקת שירותים חברתיים, הינה כתובת זמינה ונגישה לטיפול בבעיות הנובעות מקשיים פיסיים, נפשיים או חברתיים ליחידים ולמשפחות. אוכלוסיות היעד שמטופלים במחלקה מגוונות: ילדים ובני נוער בסיכון, אלימות במשפחה, חסרי ישע, מתן סיוע לקשישים, נכים ומוגבלים, נפגעי סמים ועוד.

המחלקה מטפלת בפניות תושבים המבקשים לקבל מענה לצורכיהם, אם כפועל יוצא של משבר, סיכון, נזקקות כלכלית, או נזקקות שנובעת מנכות ועוד.

המענה ניתן על רצף של התייחסות: מידית ועד לטיפול לטווח ארוך וזאת בהתייחס לאבחון המצב ברמת הפרט והמשפחה.

חזון המחלקה: קהילת רווחה ואיכות חיים, סולידרית, תומכת ובטוחה.

השירותים שלנו