תפקיד מנכ"ל רשות מקומית הוא תפקיד מורכב, מעניין ויוצא דופן בנוף הניהולי.  הוא דורש ידע וניסיון ניהולי, הבנה והיכרות מעמיקה עם מגוון רחב של נושאים מוניציפאליים ויכולת לעבודה צמודה ומערכתית עם גופים מכל המגזרים.

מנכ"ל המועצה

רבאח מנאע, תושב הכפר מג'ד אלכרום ובעל תואר ראשון במינהל עסקים.

תחומי האחריות של המנכ"ל: מנכ"ל המועצה פועל ליישום מדיניותו של ראש המועצה וההנהלה, הטמעת חזון המועצה המקומית והוצאתו לפועל, טיפול בנושאים משפטיים, ניהול המועצה ומערך כוח האדם, קביעת נהלי המועצה וריכוז המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול המועצה, תיאום אחר עבודות המחלקות השונות, זימון ישיבות מליאת המועצה, כינוס וועדות המועצה ומעקב אחר ביצוע החלטות המועצה.