השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקההיא הבסיס למימוש עצמי, לחיים בכבוד, לתרומה למשק ולשוויון חברתי. חזון המועצה מקומית מג׳ד אלכרום פותח בפני בפני אנשים עם מוגבלות,

להורדת קובץ תכנית עבודה