יחידת רישוי העסקים אחראית על הפיקוח על העסקים, באופן שוטף, לצורך אכיפת ויישום חוק הרישוי לשנת 1964 ותנאיו. היחידה אחראית על ניהול תהליך הוצאת רישיונות לעסקים והיא המקשרת בין הגופים הרשמיים השותפים בהליך הרישוי.

מחלקת רישוי העסקים מלווה את בעל העסק בתהליך הוצאת הרישיון לביצוע עבודתו באופן חוקי, וכן מעניקה שירותי ייעוץ והכוונה מקצועית.

 

בקשה להוצאת רישיון עסק