יחידת התברואה אחראית על איסוף פסולת ביתית ופסולת מוצקה מהבתים, מבתי עסק מפעלים ומקומות העבודה במיוחד בכביש 85 הישן. היחידה מעסיקה עובדי ניקיון ומפעילה רכב לניקיון הרחובות והמגרשים הציבוריים . בנוסף, אחראית היחידה על מתן שירותי הדברת חרקים במוסדות החינוך ובמקומות הציבוריים בכפר, ניקיון מערכת הביוב, עבודות גיזום ועוד עבודות התנדבות , קהילתית וחינוכית למטרת ניקיון הכפר.

מתפקידי המחלקה:

  • איסור המסחר ברחוב על ידי אכיפת חוקי העזר
  • מניעת שימוש ברמקולים אם לצורך שידור פרסומות או לשאר השימושים על ידי אכיפת חוק העזר.
  • הטלת קנס על כל מי שמשליך פסולת במקומות ציבוריים
  • ארגון שעות עבודת בתי העסק והקצאת יום מנוחה כללי לכל המוסדות על ידי אכיפת חוק העזר.

ימי פינוי אשפה:

פינוי אשפה ביתית רטובה פעמיים בשבוע לפי שכונות.