במטרה להגדיל את הכנסות המועצה המקומית, אגף ההנדסה מקדם מספר פרויקטים שמטרתם הגדלת הכנסות מחלוקת ארנונה, פיתוח אזורי תעשייה והתייעלות אנרגטית.

תיאור הפרוייקט