תיקון 15 לחוק שיוויו זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. התיקון קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעלות הנדרשות להשגת

להורדת קובץ התכנית השנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות